Oáznická šutro liga – 2011
                                                                                 
      28.5.2011 25.6.2011 23.7.2011 20.8.2011 17.9.2011 Celkem - bodů Celkem - 4 turnaje      
      M Š S P C M Š S P C M Š S P C M Š S P C M Š S P C M Š S P C M Š S P C      
  1. M.Vondrák 5 3 1 1 10 5 2 4 3 14 5 1 1 2 9 5 2 4 2 13 4 3 3 5 15 24 11 13 13 61 20 10 12 12 54 M.Vondrák 1.  
  2. M.Baran 4 4 3 2 13 2 1 1 1 5 1 2 2 1 6 3 5 3 3 14 5 4 5 3 17 15 16 14 10 55 14 15 13 9 51 M.Baran 2.  
  3. P.Habada         0 2 2 5 5 14 1 5 1 1 8 3 2 2 5 12 1 1 1 2 5 7 10 9 13 39 7 10 9 13 39 P.Habada 3.  
  4. T.Votík 2 2 1 3 8 3 2 3 1 9 3 4 5 2 14 1 2 1 2 6 2 2 1 1 6 11 12 11 9 43 10 10 10 8 38 T.Votík 4.  
  5. M.Vondráková 3 2 5 2 12 4 3 1 1 9 3 3 1 1 8 2 1 2 1 6 2 2 1 2 7 14 11 10 7 42 12 10 9 6 37 M.Vondráková 5.  
  6. M.Víšek 2 5 2 1 10         0 2 1 1 1 5 1 3 3 4 11 3 1 2 3 9 8 10 8 9 35 8 10 8 9 35 M.Víšek 6.  
  7. J.Vondráková 1 1 1 1 4 1 1 2 4 8 1 1 2 3 7 2 1 5 1 9 1 1 3 4 9 6 5 13 13 37 5 4 12 12 33 J.Vondráková 7.  
  8. D.Lenártová         0 1 5 2 2 10 1 2 4 1 8 1 1 1 2 5 3 3 2 1 9 6 11 9 6 32 6 11 9 6 32 D.Lenártová 8.  
  9. Z.Válková 2 2 4 3 11 1 4 1 1 7 1 1 1 2 5 2 4 1 1 8 1 1 1 1 4 7 12 8 8 35 6 11 7 7 31 Z.Válková 9.  
  10. Mar.Vondráková         0 3 1 2 2 8 4 1 3 1 9 2 3 2 2 9 1 1 2 1 5 10 6 9 6 31 10 6 9 6 31 Mar.Vondráková 10.  
  11. J.Kovář         0 2 2 1 3 8 2 1 1 4 8 4 2 1 1 8 1 2 2 1 6 9 7 5 9 30 9 7 5 9 30 J.Kovář 11.  
  12. I.Jirásková 3 1 3 1 8 1 3 2 2 8 1 2 2 1 6 1 1 2 3 7 1 1 1 1 4 7 8 10 8 33 6 7 9 7 29 I.Jirásková 12.  
  13. J.Čejka 2 1 1 5 9 2 1 1 1 5 1 1 1 3 6         0 2 1 1 2 6 7 4 4 11 26 7 4 4 11 26 J.Čejka 13.  
  14. L.Radnicová 1 3 2 4 10 1 1 3 2 7 2 1 1 1 5         0         0 4 5 6 7 22 4 5 6 7 22 L.Radnicová 14.  
  15. P.Drahňovská 1 2 2 2 7         0 1 1 1 1 4         0 1 2 1 1 5 3 5 4 4 16 3 5 4 4 16 P.Drahňovská 15.  
  16. J.Adla         0         0         0         0 1 5 4 2 12 1 5 4 2 12 1 5 4 2 12 J.Adla 16.  
  17. D.Baran         0         0 1 2 1 5 9         0         0 1 2 1 5 9 1 2 1 5 9 D.Baran 17.  
  18. Z.Zvoníčková         0         0 2 1 3 1 7         0         0 2 1 3 1 7 2 1 3 1 7 Z.Zvoníčková 18.  
  19. J.Hála 1 1 2 2 6         0         0         0         0 1 1 2 2 6 1 1 2 2 6 J.Hála 19.  
  20. K.Zvoníček         0         0 1 3 1 1 6         0         0 1 3 1 1 6 1 3 1 1 6 K.Zvoníček 20.  
  21. J.Veteška         0         0 1 1 1 2 5         0         0 1 1 1 2 5 1 1 1 2 5 J.Veteška 21.  
  22. D.Tkáč         0         0 1 1 2 1 5         0         0 1 1 2 1 5 1 1 2 1 5 D.Tkáč 22.  
  23. M.Hradec         0         0         0         0 2 1 1 1 5 2 1 1 1 5 2 1 1 1 5 M.Hradec 23.